Moravian instruments
Vyhledávání
Hlavní menu
Hlavní stránka
Kontakt
Distributoři
Produkty
Galerie
Reference
Pozorování
Ceník
Download
CCD kamery
CCD kamery
Software
SoftwareHlavní stránka  Produkty  CCD kamery

Velkoformátové CCD kamery G4-9000 a G4-16000
 Chlazené kamery série G4 obsahují CCD detektory o ploše 36 × 36 mm, což je o 50% více, než je plocha políčka kinofilmu. Vnější obrys kamer G4 je identický s kamerami G3. Shodná se sérií G3 je také je obsluha, programové ovládání, stejný je napájecí zdroj i připojení k počítači prostřednictvím USB 2.0. Filtrové kolo pro čtvercové filtry velikosti 50 × 50 mm (kruhové filtry o průměru 50 mm u tak velkých CCD čipů způsobují vinětaci) nemůže být z rozměrových důvodů uvnitř hlavy kamery. Ke kameře G4 ale mohou být připojena vnější filtrová kola pro 5 nebo 7 velkých filtrů, hlava kamery už obsahuje konektor pro jeho ovládání.

Kamery G4 obsahují Full-Frame CCD detektory OnSemi KAF o ploše 36 × 36 mm. Detektory jsou vybaveny tzv. „anti-blooming gate“ (ABG), systémem elektrod odvádějící náboj ze saturovaných pixelů. ABG zajišťuje kruhové obrazy jasných hvězd, bez rušivých přetoků náboje. Na druhé ABG použitých CCD čipů ovlivňuje linearitu jen zanedbatelně. Kamery G4 tak mohou být použity pro astrometrické i fotometrické aplikace stejně jako pro astronomickou fotografii.

Bez ohledu na to, jestli jsou vašim cílem spolehlivá a reprodukovatelná vědecká data nebo krásné snímky objektů hlubokého vesmíru, kamery G4 vám poskytnou obojí.

Hlava kamery G4-16000

Hlava kamery G4-16000

Systém kamer G4

Kamera G4 může být snadno kombinována s řadou prvků celého systému. Různé konfigurace vyhovují rozdílným požadavkům podle aplikace, dalekohledu, filtrů, pointaci atd. Kamera G4 nedovoluje použití interního filtrového kola, protože čtvercové filtry 50×50 mm jsou pro interní kolo příliš velké. Externí filtrové kolo je tak pro kamery G4 jediná volba.

Pro kamery G4 jsou k dispozici dvě velikosti filtrových kol:

 • Střední kolo pro 5 čtvercových filtrů 50 × 50 mm

 • Velké kolo pro 7 čtvercových filtrů 50 × 50 mm

Hlava kamery a početné příslušenství vytváří zobrazovací systém, schopný přizpůsobení řadě aplikací.

 1. Hlava kamery G4, dovolující použití externího filtrového kola

 2. Externí filtrové kolo velikosti „M“ (5 pozic)

 3. Externí filtrové kolo velikosti „L“ (7 pozic)

 4. Pointační kamera G0

 5. Pointační kamera G1

 6. Adaptér Canon EOS bajonet pro objektivy kompatibilní s Canon

 7. OAG adaptér se závitem M68×1

 8. 1.75” Lichoběžníková liška „rybina“ pro kamery G4

 9. Gx Camera Ethernet Adapter (x86 CPU)

 10. Gx Camera Ethernet Adapter (ARM CPU)

  Poznámka:

  Camera Ethernet Adapter dovoluje připojení až 4 kamer Gx libovolného typu na jedné straně a 1 Gbps Ethernet rozhraní na druhé straně. Tento adaptér umožňuje připojení kamer Gx směrovatelným protokolem TCP/IP na prakticky neomezenou vzdálenost.

 11. Filtrové kolo „M“ s 5 pozicemi pro 50 × 50 mm filtry

 12. Filtrové kolo „L“ se 7 pozicemi pro 50 × 50 mm filtry

Kamery G4 jsou navrhovány k práci spolu s osobním počítačem (PC). Na rozdíl od digitálních fotoaparátů, které pracují na počítači nezávisle, vědecké chlazené CCD kamery vyžadují počítač pro řízení, nahrávání obrázků, jejich zpracování a ukládání apod. K práci s kamerami G4 je zapotřebí počítač, který:

 • Je kompatibilní se standardem PC.

 • Pracuje s moderním 32 bitovým nebo 64 bitovým operačním systémem Windows.

  Poznámka:

  Ovladače pro 32 bitové a 64 bitové systémy Linux jsou také k dispozici, ale program pro ovládání kamery a zpracování obrazu, dodávaný spolu s kamerami, vyžaduje k práci operační systém Windows.

 • 3. Je vybaven alespoň jedním USB portem.

  Poznámka:

  Kamery G4 jsou navrhovány pro práci s USB 2.0 high-speed (480 Mbps) rozhraním. Ačkoliv jsou plně zpětně kompatibilní s rozhraním USB 1.1 full-speed (12 Mbps), čas stahování obrázků je při použití takového rozhraní delší.

 • Alternativně je možné použít rozhraní Gx Camera Ethernet Adapter. Tento adaptér dokáže připojit až 4 kamery série Gx (tedy nejen G4, ale i G2 a G3 stejně jako pointační G0 a G1) nabízí 1 Gbps a 10/100 Mbps rozhraní Ethernet pro přímé spojení s řídicím počítačem. Protože počítač pak s kamerami komunikuje protokolem TCP/IP, je možné do cesty vložit např. WiFi most nebo jiné síťové zařízení.

Modely kamer G4

Série kamer G4 zahrnuje modely:

Model Barevná maska ABG CCD čip Rozlišení Velikost pixelu Obrazová plocha Čas stažení
G4-9000 ne >100× KAF-09000 3056 × 3056 12 × 12 μm 36,7 × 36,7 mm ~ 11 s
G4-16000 ne >100× KAF-16803 4096 × 4096 9 × 9 μm 36,9 × 36,9 mm ~ 19 s

Technické specifikace kamer série G4

CCD čip

Kamery G4 používají Full Frame CCD čipy OnSemi KAF s ABG (anti-blooming gate), zajišťující obraz bez rušivých přetoků náboje z přeexponovaných částí čipu (blooming), např. jasných hvězd v zorném poli. ABG ochrana těchto čipů je navrhována pro relativně nízké úrovně osvětlení (100× saturační signál, oproti např. 300× saturační signál CCD KAI-4022 nebo 1000× saturační signál u CCD čipu KAF-8300, určeného i pro snímání proti slunci apod.), aby rušivě neovlivňovala lineární odezvu detektoru na světlo.

CCD čip s rozlišením 4096 × 4096 pixelů o ploše 36 × 36 mm pro kameru G4-16000

Model G4-9000

Model G4-9000 používá 9 MPx CCD OnSemi KAF-09000.

Rozlišení 3056 (H) × 3056 (V) pixelů
Velikost pixelu 12 μm (H) × 12 μm (V)
Obrazová plocha 36,7 mm (H) × 36,7 mm (V)
Plná kapacita pixelu ~110 000 e-
Tepelný šum 5 e-/s/pixel při 25 °C
Zdvojení tepelného šumu 7 °C

Specifikace KAF-09000 CCD

KAF-09000 CCD a jeho kvantová účinnost

Model G4-16000

Model G4-16000 používá 16 MPx CCD OnSemi KAF-16803.

Rozlišení 4096 (H) × 4096 (V) pixelů
Velikost pixelu 9 μm (H) × 9 μm (V)
Obrazová plocha 36,9 mm (H) × 36,9 mm (V)
Plná kapacita pixelu ~100 000 e-
Temný proud 3 e-/s/pixel při 25 °C
Zdvojení tepelného šumu 6,3 °C

Specifikace KAF-16803 CCD

KAF-16803 CCD a jeho kvantová účinnost

Elektronika kamery

16 bitový A/D převodník s korelovaným dvojitým vzorkováním zajišťuje vysoký dynamický rozsah a čtecí šum limitovaný pouze samotným CCD čipem. Rychlé USB rozhraní dokáže přečíst snímek během několika desítek sekund.

Maximální délka USB kabelu je 5 m. Tato délka může být rozšířena až na 10 m použitím USB rozbočovače (USB hub) nebo aktivního USB kabelu. Aktivní prodlužovací prvky dovolují vzdálit USB zařízení až na 100 m.

Rozlišení ADC 16 bitů
Digitalizace Korelované dvojité vzorkování
Čtecí módy Náhled (preview)
  Nízkošumový
Vodorovný binning 1 až 4 pixely
Svislý binning 1 až 4 pixely
Čtení podoblastí Libovolná podoblast čipu
Rozhraní k počítači USB 2.0 High Speed
  USB 1.1 Full Speed kompatibilní

Specifikace elektroniky kamery

Čas stažení obrazu závisí na CCD čipu použitém v daném modelu kamery. Také čtecí šum kamery závisí na použitém čipu a na čtecím módu.

 • Ve náhledovém čtecím módu je systémový čtecí šum asi 1 e- nad čtecím šumem CCD čipu.

 • Čtecí mód LN (Low-noise) je poněkud pomalejší (asi 1,2×), ale zajišťuje systémový čtecí šum menší nebo roven čtecímu šumu daného čipu specifikovaného výrobcem.

Model G4-9000

Zesílení 1,5 e-/ADU (1 × 1 binning)
  1,7 e-/ADU (ostatní binning)
Systémový čtecí šum 10 e- RMS (nízký šum)
  11 e- RMS (náhled)
Stažení plného obrazu 15,7 s (nízký šum)
  10,9 s (náhled)

Specifikace elektroniky G4-9000

U kamer G4-9000 bylo počínaje ovladačem verze 2.3 zesílení v binning módech sníženo z 2,5 e-/ADU na 1,7 e-/ADU, aby byl naplno využit dynamický rozsah A/D převodníku, protože výstupní uzel použitých detektorů nedokázal vyšší úroveň signálu přenést.

Model G4-16000

Zesílení 1,6 e-/ADU (všechen binning)
Systémový čtecí šum 11 e- RMS (nízký šum)
  12 e- RMS (náhled)
Stažení plného obrazu 27,8 s (nízký šum)
  19,2 s (náhled)

Specifikace elektroniky G4-16000

Kamery G4-16000 používají stejný zisk pro nebinované i binované čtení, pokud jsou použity se systémovým ovladačem verze 2.3 nebo vyšším. Pokud je použit starší ovladač, uvedené zesílení 1,6 e-/ADU je použito jen v binningu 1 × 1, ve vyšších binning módech je použito zesílení 2,7 e-/ADU. Zesílení bylo sjednoceno, aby byl naplno využit dynamický rozsah A/D převodníku, protože výstupní uzel použitých detektorů nedokázal vyšší úroveň signálu přenést.

Poznámky:

 1. Binning může být kombinován nezávisle v obou osách.

 2. Čtecí šum LN vyčítání závisí na vlastním CCD čipu. Jestliže kupříkladu čtecí šum daného čipu je 7,5 e- RMS, rovněž systémový čtecí šum je 7,5 e- RMS.

 3. Časy stahování mohou být poněkud delší, pokud je použito rozhraní USB 1.1.

Napájecí a USB konektor na spodní části hlavy kamery. Uprostřed konektor pro externí filtrové kolo.

Napájecí a USB konektor na spodní části hlavy kamery. Uprostřed konektor pro externí filtrové kolo.

Chlazení čipu

Regulované termoelektrické chlazení dokáže ochladit CCD čip v závislosti na typu kamery o 42 až 47 °C pod okolní teplotu. Horká strana Peltiérových článků je chlazena ventilátory. Teplota CCD čipu je regulována s přesností ±0.1 °C. Účinné chlazení minimalizuje vlastní temný proud CCD čipu a přesná regulace teploty dovoluje správnou kalibraci pořízených snímků.

Kamery řady G4 jsou vyráběny ve dvou variantách, lišících se úrovní chlazení:

 • Kamery se standardním chlazením, dosahující rozdílu teplot asi 42 °C pod okolní teplotu.

 • Kamery s zvýšeným chlazením, dosahující regulovaného rozdílu teplot až 47 °C pod okolím. Tato varianta kamer je ve srovnání se standardními kamerami mírně hlubší díky zvětšenému chladiči, mírně těžší a díky použitým výkonnějším ventilátorům i mírně hlučnější.

Chlazení CCD čipu Termoelektrické (Peltierovy moduly)
ΔT standardní chlazení 45 °C pod okolí maximálně
  42 °C pod okolí typicky
ΔT zvýšené chlazení 50 °C pod okolí maximálně
  47 °C pod okolí typicky
Přesnost regulace +/-0,1 °C
Chlazení horké strany Nucený oběh vzduchu (dva ventilátory)
  Volitelně kapalinový výměník

Specifikace chlazení čipu

Vzduchové (vlevo) a kapalinové (vpravo) chlazení horké strany Peltiérova chladiče

Poznámky:

 1. Nedoporučuje se chladit čip až na maximální možný rozdíl teplot, protože kamera pak nemusí být schopna zajistit jeho stabilní teplotu, pokud se teplota okolí zvýší. Obvykle je praktické nastavit zchlazení čipu využívající asi 90% chladicího výkonu. To poskytuje dostatek rezervního výkonu k udržení CCD čipu na konstantní teplotě i pokud okolní teplota vzroste o několik stupňů Celsia.

 2. Účinnost chlazení závisí na okolních podmínkách také na napájecím zdroji. Pokud napájecí napětí poklesne pod 12 V, maximální rozdíl teplot se sníží.

 3. Konstrukce kamery dovoluje použít pouze vzduchové chlazení nebo pouze kapalinové chlazení. Kombinované chlazení (vzduchové s možností připojení chladicí kapaliny) není k dispozici, neboť takové chlazení nepracuje dostatečně efektivně ani v jednom z obou případů.

Napájecí zdroj

Napájení 12 V DC dovoluje kameře pracovat z jakéhokoliv (i nestabilizovaného) zdroje včetně baterií, síťových adaptérů apod. S kamerou je dodáván univerzální 100–240 V AC/50–60 Hz, adaptér o výkonu 60 W.

Napájení hlavy kamery 12 V DC
Spotřeba kamery 15 W bez chlazení
  52 W chlazení 100%
Napájecí konektor 5,5/2,5 mm, + uprostřed
Vstupní napětí adaptéru 100-240 V AC/50-60 Hz
Výstupní napětí adaptéru 12 V DC/5 A
Maximální výkon adaptéru 60 W

Specifikace napájecího zdroje

Poznámky:

 1. Spotřeba kamery je měřena na napájecí straně (230 V/50 Hz) 12 V zdroje.

 2. Kamera obsahuje vlastní zdroje, takže může být napájena z nestabilizovaného zdroje 12 V DC. Vstupní napětí může být mezi 10 a 14 V. Nicméně některé parametry (např. efektivita chlazení) se zhoršují jakmile napájecí napětí poklesne pod 12 V.

 3. G4 CCD kamera měří napájecí napětí a poskytuje údaje ovládacímu software. Vstupní napětí je zobrazováno v záložce Chlazení nástroje CCD kamera programu SIPS. Tato vlastnost je užitečná zejména pokud je kamera napájena bateriemi.

Napájecí zdroje 12 V DC/5 A pro kameru G4

Napájecí zdroje 12 V DC/5 A pro kameru G4

Upozornění:

Napájecí konektor na hlavě kamery má kladný pól na středovém kontaktu. Ačkoliv moderní zdroje vždy používají tuto polaritu konektoru, vždy, když používáte jiný než dodaný zdroj, přesvědčte se že má konektor se správnou polaritou.

Mechanické specifikace

Kompaktní a robustní hlava kamery měří 154 × 154 × 65 mm. Plášť je vyroben z masivního duralu CNC obráběním a černě eloxován. Hlava samotná obsahuje USB-B konektor, 8-pinový konektor RJ-45 pro externí filtrové kolo a 12 V DC napájecí konektor, žádné další části (separátní krabice s CPU, USB adaptér apod.), vyjma síťového adaptéru, nejsou zapotřebí. Integrovaná mechanická závěrka dovoluje vyčítání bez rozmazání dopadajícím světlem stejně jako automatické pořizování temných snímků, nezbytné pro automatické robotizované dalekohledy.

Filtrové kolo není integrováno, je nezbytné použít externí filtrové kolo pro 5 filtrů 50 × 50 mm. Toto kolo je ovládáno elektronikou již zabudovanou do hlavy kamery G4. Kolo je spojeno s kamerou jediným 8 žilovým krátkým kabelem, kolo tedy nepotřebuje žádné další napájecí nebo komunikační kabely. Z pohledu programů (ovladače, uživatelské aplikace) je interní a externí kolo nerozlišitelné, kamera se chová stejně jako kamery G2 nebo G3 s interním filtrovým kolem.

Interní mechanická závěrka Ano, clonová
Nejkratší expozice 200 ms
Nejdelší expozice Neomezena, limitována saturací čipu
Interní filtrové kolo ne
Velikost hlavy se standardním chlazením 154 mm × 154 mm × 65 mm
Velikost hlavy se zvýšeným chlazením 154 mm × 154 mm × 76 mm
Vzdálenost senzoru od čela kamery 16,5 mm (bez filtrového kola)
  33,5 mm (s externím filtrovým kolem)
Hmotnost hlavy se standardním chlazením 1,6 kg (bez filtrového kola)
  2,5 kg (s externím filtrovým kolem velikosti „M“)
  2,8 kg (s externím filtrovým kolem velikosti „L“)
Hmotnost hlavy se zvýšeným chlazením 1,8 kg (bez filtrového kola)
  2,7 kg (s externím filtrovým kolem velikosti „M“)
  3,0 kg (s externím filtrovým kolem velikosti „L“)

Mechanické specifikace

Bez ohledu na to, jestli má kamera standardní nebo posílené chlazení, čelní rozměry jsou vždy shodné. Také montážní závity pro adaptéry dalekohledů jsou stejné, takže obě varianty jsou kompatibilní se stejnou sadou adaptérů pro optický systém.

Jediný rozdílný rozměr je tloušťka kamery. Posílené chlazení vyžaduje prodloužení zadní části kamery.

Poznámky:

 1. Vzdálenost senzoru od čela kamery je „optická“, což znamená že započítává ohyb na planparalelních optických prvcích v optické cestě.

Čelní rozměry hlavy kamery G4

Čelní rozměry hlavy kamery G4

Čelní rozměry hlavy kamery G4 s externím filtrovým kolem L

Čelní rozměry hlavy kamery G4 s externím filtrovým kolem „L“

Rozměry kamery G4 se standardním chlazením a interním filtrovým kolem

Rozměry kamery G4 s posíleným chlazením a interním filtrovým kolem

Volitelné příslušenství

Hlava kamery může být kombinována s rozličným příslušenstvím podle požadavků cílové aplikace (použitý optický systém, potřebné filtry, automatická pointace atd.).

Adaptéry dalekohledů

Velká uhlopříčka CCD detektorů kamer G4 (52 mm) nedovoluje použít řadu běžných adaptérů, zpravidla limitovaných průměrem 2 palce (50,8 mm), jako např. T-závit M42 × 0,75, závit M48 × 1, bajonet Nikon apod. Proto jsou kamery G4 standardně nabízeny se závitovým adaptérem M68 × 1.

Další alternativou je adaptér pro fotografické objektivy Canon EOS, který má dostatečný průměr aby nezpůsoboval příliš velkou vinětaci. Adaptér je navrhován pro kamery G4 s vnějším filtrovým kolem, u kterých dodržuje vzdálenost 44 mm mezi čelem bajonetu a CCD detektorem.

Adaptér M68 × 1
Adaptér s vnitřním závitem M68 × 1.

Adaptér objektivů Canon EOS
Standardní adaptér pro bajonet objektivů Canon EOS.

Adaptér 3” Wynne
Adaptér for 3” koma-korektor ASA Wynne.

Adaptér 3” Wynne
Adaptér for 3” koma-korektor ASA Wynne, navržený pro G4-OAG.

Adaptér 3” Paracorr BIG
Adaptér for 3” koma-korektor TeleVue Paracorr BIG, navržený pro připojení k EFW s adaptérem M68×1.

Adaptér 3” Paracorr BIG
Adaptér for 3” koma-korektor TeleVue Paracorr BIG, navržený pro G4-OAG.

Externí filtrová kola

Protože velké detektory kamer G4 vyžadují velké filtry o rozměru 50 × 50 mm, filtrové kolo nemůže být umístěnu uvnitř hlavy kamery a kamery G4 mohou používat pouze externí filtrová kola. K dispozici jsou kola dvou velikostí:

 • „M“ kolo pro 5 čtvercových filtrů 50 × 50 mm.

 • „L“ kolo pro 7 čtvercových filtrů 50 × 50 mm.

Externí filtrová kola velikosti „M“ (5 pozic) a „L“ (7 pozic) pro kamery G4

Poznámka:

Existuje také možnost použít s kamerami G4 filtrová kola pro kruhové filtry D50 mm. Normálně takové filtrů způsobují značnou vinětaci, protože úhlopříčka CCD měří 52 mm a čistý průměr filtru je 47 mm. Ale pokud použitá optika nepokryje celý detektor, (např. fotografický objektiv typu rybí oko), filtry D50 mm zvětší počet pozic z 5 na 7 v případě „M“ kol a ze 7 na 9 v případě „L“ kol.

Externí filtrové kolo pro 5 filtrů 50 × 50 mm (vlevo) a pro 7 filtrů D50 mm nebo v objímkách M48 × 0,75 (vpravo)

Externí filtrová kola jsou detailně popsána zde.

„Off-Axis Guider“ adaptér

G4 off-axis guider adapter (OAG) je navržen aby dovolil připojení pointační kamery s 1,25" okulárovým adaptérem, i když samotný adaptér musí být poněkud kratší aby bylo možné kameru zaostřit. Kamery G0 jsou navrženy aby je bylo možné s G4 OAG zaostřit a speciální (kratší) verze 1,25" adaptéru pro C-mount je k dispozici pro kamery G1. Jakákoliv kamera s CS-mount závitem (zkrácená verze standardu C-mount) může tento adaptér použít k připojení ke G4 OAG.

Na straně dalekohledu je G4 OAG vybaven závitem M68 × 1. Vzdálenost ohniskové roviny od čela závitu je 61,5 mm.

G4 Off-Axis Guider adaptér

„Off-Axis Guider“ adaptéry jsou detailně popsány zde.

Pointační kamery

Kamery G0 a G1 jsou zcela nezávislá zařízení s vlastním USB připojením k řídicímu PC. Jsou zde zmíněny jen aby nebyla opomenuta významná část celého systému.

Samostatná pointační a zobrazovací kamera G1-0301 je vybavena USB rozhraním a standardním „AutoGuider“ portem

Kamery G0 a G1 mohou být použity na G3 OAG, na samostatném pointačním dalekohledu nebo pro jakékoliv další zobrazovací aplikace, jako např. snímání Měsíce a planet apod. Obě kamery G0 i G1 mohou sdílet „Gx Camera Ethernet Adapter“ s až 3 dalšími kamerami Gx a být tak ovládány přes počítačovou síť.

Kamery G0 a G1 jsou detailně popsány zde.

Uchycení kamery přímo na montáž

Kamery G4 jsou vybaveny dvěma standardními stativovým závity 0.250-20UNC v horní části hlavy kamery. Volitelně je možné k těmto závitům uchytit lichoběžníkovou lištu (tzv. „rybinu“) o rozměru 1,75 palce (standard Vixen). Pomocí této lišty lze přímo tělo kamery, např. s připojeným fotografickým objektivem, uchytit přímo k řadě astronomických montáží navrhovaných pro tento standard.

1,75" lišta standardu Vixen pro uchycení hlavy kamery G3 k montáži

1,75" lišta standardu Vixen pro uchycení hlavy kamery G3 k montáži

Náhradní kontejnery pohlcovače vlhkosti

Kamery G4 jdou dodávány s kontejnerem pro silikagel, pohlcující vlhkost v chladné komoře CCD, dovolujícím vyšroubování a vysušení silikagelu ponechaného v kontejneru v troubě (viz návod na použití kamery).

Poznámka:

Z těchto důvodů není na kontejneru žádné těsnění, které by se mohlo při vyšší teplotě poškodit. Těsnění je umístěno na chladné komoře CCD komory.

Standardně je s kamerou dodáván kontejner, který nepřesahuje profil hlavy kamery. Je vybaven štěrbinou pro nástroj (nebo např. minci), dovolující povolení a opětovné utažení kontejneru. Kontejnery pro kamery s posíleným chlazením jsou prodlouženy vzhledem k větší hloubce těchto variant kamer.

Kontejnery pro kamery se standardním i posíleným chlazením i ve variantách dovolující manipulaci bez nástrojů

Kontejnery pro kamery se standardním i posíleným chlazením i ve variantách dovolující manipulaci bez nástrojů

Samostatně je možné objednat náhradní kontejner, který usnadní výměnu vysoušeče. Je možné vysušit náhradní kontejner a jej jen vyměnit v kameře. K náhradním kontejnerům je dodávána i utěsněná zátka.

Náhradní kontejner je dodáván i ve variantě dovolující povolené a utažení bez použití nástroje. Tento kontejner je ale delší a přesahuje profil kamery. Pokud není volné místo za kamerou kritické, tento kontejner může výměnu vysoušeče ještě usnadnit.

Kontejner pohlcovače vlhkosti se štěrbinou (vlevo) a pro manipulaci bez použití nástroje (vpravo)

Barevné varianty kamer

Hlava kamery je k dispozici v několika barevných variantách střední stěny. Aktuální nabídka je k dispozici na WWW stránkách výrobce.

Kamera G4 s barevnými variantami střední stěny

Gx Camera Ethernet Adapter

Zařízení „Gx Camera Ethernet Adapter“ dovoluje připojení až 4 kamer Gx libovolného typu na jedné straně a 1 Gbps Ethernet rozhraní a druhé straně. Tento adaptér tak dovolují ovládání připojených kamer Gx s použitím směrovatelného protokolu TCP/IP na prakticky neomezenou vzdálenost.

Jednotka „Gx Camera Ethernet Adapter“ je k dispozici v několika variantách, jejich funkčnost je ale shodná

Jednotky „Gx Camera Ethernet Adapter“ jsou detailně popsány zde.

Podpora software

Výkonný program pro řízení kamery a manipulaci se snímky SIPS (Scientific Image Processing System) je dodáván spolu s kamerou. SIPS dovoluje řídit expozici, chlazení, filtrové kolo, pořizuje automatické sekvence, provádí kompletní kalibraci apod. Obsahuje také pokročilé nástroje jako např. automatickou registraci a skládání dílčích snímků se sub-pixelovou přesností, blikání snímků, obrazové filtry, profily a řadu dalších nástrojů.

Scientific Image Processing System

Program SIPS je zdarma ke stažení z tohoto www serveru.

K dispozici jsou také ovladače standardu ASCOM a také ovladače programové systémy třetích stran (např. TheSkyX, MaxIm DL, AstroArt, atd.). Navštivte stránku download tohoto www serveru se seznamem všech ovladačů.

Automatická pointace

Programový systém SIPS dovoluje automatickou pointaci montáže dalekohledu s použitím samostatné pointační kamery. Správně a spolehlivě pracující automatická pointace využívající výhod výpočetního výkonu počítačů PC (např. výpočet centroidu pointační hvězdy z mnoha pixelů dovolující dosažení sub-pixelové přesnosti) není úplně triviální úkol. Tomu odpovídá i množství parametrů, které je nutno programu zadat (nebo nechat automaticky určit).

Okno nástroje Guider programu SIPS

Okno nástroje „Guider“ programu SIPS

Nástroj „Guiding“ pak dovoluje automatickou pointaci zapínat a vypínat, kalibrovat parametry pointace a přepočítávat je po změně deklinace dalekohledu bez nutnosti nové kalibrace. Nová kalibrace také odpadá po přeložení německé montáže. Okno také zobrazuje časové průběhy zjištěných odchylek pointační hvězdy v obou osách od referenční polohy. Délka vlastního průběhu i rozsah grafů jsou volně nastavitelné, takže jejich zobrazení lze přizpůsobit nepřesnostem a délce periodické chyby dané montáže. Také je zobrazován kompletní záznam o kalibraci, zjištěných odchylkách, provedených korekcích apod. Záznam lze kdykoliv uložit do textového souboru.

Alternativou klasické pointace je mezisnímková pointace, navržená pro moderní montáže, které jsou natolik přesné, že udrží chod se sub-pixelovou přesností po dobu jediné expozice a viditelné nepravidelnosti se objeví až za dobu přesahující několik expozic. Mezisnímková pointace pak provádí jemné opravy polohy montáže mezi jednotlivými expozicemi, což zamezuje „cestování“ snímaných objektů po ploše detektoru během doby pozorování. Tato metoda pointace používá hlavní kameru, nevyužívá další pointační kameru a přirozeně nepotřebuje ani OAG nebo samostatný pointační dalekohled.

Parametry mezisnímkové pointace v záložce Pointace okna nástroje Kamera

Parametry mezisnímkové pointace v záložce Pointace okna nástroje Kamera

Dodávky a balení

Kamery G4 jsou dodávány v pevných kufřících s pěnovou výplní obsahující:

 • Hlavu kamery s uživatelem zvoleným adaptérem. Standardně je dodáván závitový adaptér M68 × 1. Adaptér pro bajonet Canon EOS je k dispozici za příplatek

 • Napájecí zdroj 100-240 V AC/12 V DC s 1.8 m výstupním kabelem.

 • 5 m dlouhý USB A-B kabel pro připojení kamery k počítači.

 • USB Flash drive nebo CD-ROM s ovladači kamery, instalací programu SIPS, elektronickou dokumentací a PDF verzí manuálu kamery.

 • Tištěnou kopii manuálu kamery.

Kamery G3 a G4 jsou dodávány v kufříku vyplněném pěnou (vlevo), pokud je kamera objednána s externím filtrovým kolem, je použit větší kufřík (vpravo)

Galerie snímků

Ukázky snímků pořízených kamerami řady G4.

Objekt NGC6188
Autor J.C. Canonne, P. Bernhard, D. Chaplain & L. Bourgon
Kamera G4-16000 + EFW-L-7
Filtry narrow-band Hα, SII, OIII
Dalekohled TEC160
Expozice 108 hodin

Objekt NGC6188
Autor J.C. Canonne, P. Bernhard, D. Chaplain & L. Bourgon
Kamera G4-16000 + EFW-L-7
Filtry RGB
Dalekohled TEC160
Expozice 7 hodin

Objekt Mlhovina IC443 „Medůza“ (mozaika)
Autor J.C. Canonne, P. Bernhard, D. Chaplain & L. Bourgon
Kamera G4-16000 + EFW-L-7
Filtry narrow-band Hα, SII, OIII
Dalekohled FSQ106, TEC140, AP155, RH200
Expozice 113 hodin

Objekt Mlhovina „Řasy“ (mozaika)
Autor J.C. Canonne, P. Bernhard, D. Chaplain & L. Bourgon
Kamera G4-16000 + EFW-L-7
Filtry narrow-band Hα, SII, OIII
Dalekohled TEC160 a AP155
Expozice 415 hodin

Objekt IC2944
Autor J.C. Canonne, P. Bernhard, D. Chaplain & L. Bourgon
Kamera G4-16000 + EFW-L-7
Filtry narrow-band Hα, SII, OIII
Dalekohled TEC160 f/7
Expozice 101 hodin

Objekt IC2944
Autor J.C. Canonne, P. Bernhard, D. Chaplain & L. Bourgon
Kamera G4-16000 + EFW-L-7
Filtry RGB
Dalekohled TEC160 f/7
Expozice 5,25 hodin

Objekt Mlhovina NGC7635 „Bublina“, hvězdokupa M52
Autor J.C. Canonne, P. Bernhard, D. Chaplain & L. Bourgon
Kamera G4-16000 + EFW-L-7
Filtry narrow-band Hα, SII, OIII
Dalekohled TEC140
Expozice 88 hodin

Objekt galaxie M106
Autor Michael Miller, Warren Keller
Kamera G4-16000 + EFW-L-7
Filtry Astrodon LRGB
Dalekohled 152mm APM APO

Objekt Mlhovina NGC2264 „Vánoční stromek“
Autor Reinhard Wallner
Kamera G4-16000
Filtry HαRGB
Dalekohled TEC 160FL
Exposure 13 hodin

Objekt Mlhovina Dentelles-2
Autor Nicolas Outters
Kamera G4-16000
Filtry SII Hα OIII
Dalekohled Newton SV400 F3,8
Exposure 37 hodin

Objekt Mlhovina IC1396 „Sloní chobot“
Autor Pavel Cagaš, zpracování Martin Myslivec
Kamera G4-16000
Filtry RGB
Dalekohled 30cm f/4 Newton
Exposure 10 hodin

Objekt M31 „Velká galaxie v Andromedě“
Autor Pavel Cagaš, zpracování Martin Myslivec
Kamera G4-16000
Filtry RGB
Dalekohled 30cm f/4 Newton
Exposure 1,5 hodiny

Objekt M42 „Velká mlhovina v Orionu“
Autor Pavel Cagaš, zpracování Martin Myslivec
Kamera G4-16000
Filtry RGB
Dalekohled 30cm f/4 Newton
Exposure 1 hodina

Objekt M45 „Plejády“
Autor Pavel Cagaš, zpracování Martin Myslivec
Kamera G4-16000
Filtry RGB
Dalekohled 30cm f/4 Newton
Exposure 1,5 hodiny

Objekt Mlhoviny „Plamen“ a „Koňská hlava“ v Orionu
Autor Pavel Cagaš, zpracování Martin Myslivec
Kamera G4-16000
Filtry RGB
Dalekohled 30cm f/4 Newton
Exposure 1 hodina

Objekt Mlhovinový komplex IC1396 „Sloní chobot“
Autor J.C. Canonne, P. Bernhard, D. Chaplain & L. Bourgon
Kamera G4-16000 + EFW-L-7
Filtry narrow-band Hα, SII, OIII
Dalekohled AP155
Expozice 73 hodin

Objekt Mlhoviny Sh2-129 „Netopýr“ a OU4 „Oliheň“
Autor Laurent Bourgon
Kamera G4-16000 + EFW-L-7
Filtry narrow-band Hα, SII, OIII
Dalekohled TEC140 APO + Takahashi CCA 250
Expozice 127 hodin

Objekt Planetární mlhovina M27 „Činka“
Autor Frédéric Lambert
Kamera G4-16000 + EFW-L-7
Filtry RGB + narrow-band Hα, OIII
Dalekohled Takahashi CCA 250 mm f/5

Objekt Mlhovina IC5067
Autor Frédéric Lambert
Kamera G4-16000 + EFW-L-7
Filtry narrow-band Hα, SII, OIII
Dalekohled Officina Stellare UCRC 300

Objekt M31 Velká galaxie v Andromedě
Autor Frédéric Lambert
Kamera G4-16000 + EFW-L-7
Filtry RGB
Dalekohled Takahashi CCA 250 mm f/5

Objekt Galaxie M33 „Větrník“ v Trojúhelníku
Autor Frédéric Lambert
Kamera G4-16000 + EFW-L-7
Filtry RGB + narrow-band Hα
Dalekohled Takahashi CCA 250 mm f/5

Objekt „Růžicová“ mlhovina NGC2244
Autor Frédéric Lambert
Kamera G4-16000 + EFW-L-7
Filtry narrow-band Hα, SII, OIII
Dalekohled Officina Stellare UCRC 300

Objekt Mlhovina NGC6888 „Srpek“
Autor Frédéric Lambert
Kamera G4-16000 + EFW-L-7
Filtry narrow-band Hα, SII
Dalekohled Officina Stellare UCRC 300

Objekt Mlhovina NGC7635 „Bublina“
Autor Frédéric Lambert
Kamera G4-16000 + EFW-L-7
Filtry narrow-band Hα, SII, OIII
Dalekohled Takahashi CCA 250 mm f/5

Objekt Mlhovinový komplex IC1805
Autor Laurent Bourgon
Kamera G4-16000 + EFW-L-7
Filtry narrow-band Hα, SII, OIII
Dalekohled Orion Optics/Skymeca 50 cm MDK f/6,8

Objekt Mlhovina NGC7635 „Bublina“ v Kasiopei
Autor Laurent Bourgon
Kamera G4-16000 + EFW-L-7
Filtry narrow-band Hα, SII, OIII
Dalekohled Orion Optics/Skymeca 50 cm MDK f/6,8

Objekt Mlhovina IC63 v Kasiopei
Autor Laurent Bourgon
Kamera G4-16000 + EFW-L-7
Filtry LRGB
Dalekohled Orion Optics/Skymeca 50 cm MDK f/6,8

Objekt Mlhovina NGC7380 „Čaroděj“ v Kefeovi
Autor Laurent Bourgon
Kamera G4-16000 + EFW-L-7
Filtry narrow-band Hα, SII, OIII
Dalekohled Orion Optics/Skymeca 50 cm MDK f/6,8

Objekt Oblast tvorby hvězd NGC7822 v Kefeovi
Autor Laurent Bourgon
KameraKamera G4-16000 + EFW-L-7
Filtry narrow-band Hα, SII, OIII
Dalekohled FSQ106ed

Objekt Mlhoviny „Severní Amerika“ a „Pelikán“
Autor Laurent Bourgon a Didier Chaplain
Kamera G4-16000 + EFW-L-7
Filtry úzkopásmové Hα, SII, OIII a NII
Dalekohled FSQ106ed
Expozice 65 hodin

Objekt Galaxie M31 v Andromedě
Autor Philippe Bernhard
Kamera G4-16000 + EFW-L-7
Filtry LRGB
Dalekohled RH200
Expozice 3 hodiny

Objekt NGC6960 mlhovina „Řasy“
Autor Laurent Bourgon
Kamera G4-16000 + EFW-L-7
Filtry úzkopásmové Hα, SII a OIII
Dalekohled Orion Optics/Skymeca 50 cm MDK f/6,8

Objekt NGC7000 mlhovina „Severní Amerika“
Autor Michael Miller
Kamera G4-16000 + EFW-L-7
Filtry úzkopásmové Hα, SII a OIII
Dalekohled 152mm APM APO

Objekt NGC6960 mlhovina „Řasy“
Autor Michael Miller
Kamera G4-16000 + EFW-L-7
Filtry Astrodon LRGB
Dalekohled 152mm APM APO

Objekt NGC6992 mlhovina „Řasy“
Autor Michael Miller
Kamera G4-16000 + EFW-L-7
Filtry Astrodon LRGB
Dalekohled 152mm APM APO

Objekt M51 „Vírová“ galaxie
Autor Michael Miller
Kamera G4-16000 + EFW-L-7
Filtry Astrodon LRGB
Dalekohled 152mm APM APO

Objekt M16 „Orlí“ mlhovina
Autor Michael Miller
Kamera G4-16000 + EFW-L-7
Filtry Astrodon LRGB
Dalekohled 152mm APM APO

Objekt M16 „Orlí“ mlhovina
Autor Michael Miller
Kamera G4-16000 + EFW-L-7
Filtry úzkopásmové H-alpha, OIII a SOII
Dalekohled 152mm APM APO

Objekt M63 galaxie „Slunečnice“
Autor Michael Miller
Kamera G4-16000 + EFW-L-7
Filtry Astrodon LRGB
Dalekohled 152mm APM APO

Objekt Mlhoviny „Severní Amerika“ a „Pelikán“
Autor Petr Novák
Kamera G4-16000 + EFW4-5
Filtry 12nm H-alfa
Dalekohled Takahashi FSQ 106 ED

Objekt M31 Velká galaxie v Andromedě
Autor Pavel Cagaš, zpracování Martin Myslivec
Kamera G4-16000 (oříznuto na 3k × 3k pixelů)
Filtry Astronomik LHaRGB
Dalekohled Orion SPX 250 + Paracorr

Objekt Mlhoviny „Severní Amerika“ a „Pelikán“
Autor Martin Myslivec
Kamera G4-16000
Dalekohled Borg 66 ED

Objekt Pole proměnné hvězdy V729 Aql
Autor Pavel Cagaš, kompozice pole Václav Přibík
Kamera G4-16000 (oříznuto na 3k × 3k pixelů)
Filtry Clear
Dalekohled Orion SPX 250 + Paracorr

Snímky jsou publikovány se svolením jednotlivých autorů.

 
 | Hlavní stránka | Produkty | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302