Moravian instruments
Vyhledávání
Hlavní menu
Hlavní stránka
Kontakt
Distributoři
Produkty
Galerie
Reference
Pozorování
Ceník
Download
CCD kamery
CCD kamery
Software
SoftwareHlavní stránka  Produkty  CCD kamery

Off Axis Guider pro kamery G2 CCD
 Pointování montáží dalekohledů je u velmi dlouhých expozic nezbytnost dokonce i když je použita velmi kvalitní montáž a masově vyráběné „levné“ montáže vyžadují pointaci dokonce i u krátkých expozic. Pointační kamera opakovaně pořizuje snímky vybrané hvězdy nebo více hvězd a podle změřené odchylky pozice provádí jemné korekce chodu montáže aby kompenzovala mechanické nepravidelnosti a další faktory, jako je např. refrakce. Pointační kamera může být připojena k samostatnému pointačnímu dalekohledu nebo může být použit „off-axis guider“, aby do pointační kamery odklonil část světla shromážděného hlavním dalekohledem, používaným k zobrazování. Pokud pointační kamera používá stejnou optiku jako hlavní kamera, je velice důležité, aby do ní bylo světlo odkloněno ještě před tím, než dorazí k filtrům. Řada filtrů má natolik nízkou propustnost (např. fotometrické B a UV filtry, úzkopásmové filtry apod.), že prakticky znemožňují pointaci s výjimkou nemnoha velice jasných hvězd.

Oba způsoby použití pointační kamery mají své výhody i nevýhody.

  • Samostatný pointační dalekohled má často kratší ohniskovou vzdálenost v porovnání s hlavním dalekohledem, takže nabízí větší zorné pole a tím usnadňuje nalezení dostatečně jasné pointační hvězdy. Na druhé straně ale musí být ohnisková vzdálenost pointačního dalekohledu dostatečně dlouhá, aby bylo možné určit polohu centroidu pointační hvězdy na limitu seeingu a nebyla tak snižována přesnost pointace. Další výhodou je skutečnost že pointační kamera na samostatném dalekohledu využívá střed obrazového pole dalekohledu, kde je obraz nejkvalitnější — všechny optické vady se u všech dalekohledů zvětšují s rostoucí vzdáleností od optické osy.

    Problémem ale je, že pointační kamera ve skutečnosti sleduje hvězdu zobrazenou pointačním dalekohledem a nikoliv hlavním dalekohledem. Pokud spojení obou dalekohledů není dostatečně pevné, optické osy obou dalekohledů se mírně vzájemně pohybují v závislosti na okolní teplotě, na orientaci dalekohledu a montáže jak dalekohled sleduje oblohu atd. To znamená že i když vybraná hvězda zůstává na přesně stejném pixelu pointační kamery, obraz se často pomalu posouvá po čipu zobrazovací kamery.

  • Pointační kamera na „off axis guider“ adaptéru (používáme anglický název z nedostatku vhodného a zažitého českého označení, kostrbatý překlad by mohl vést k nedorozumění) dostává světlo z hlavního dalekohledu, takže žádný samostatný dalekohled není zapotřebí, což je samozřejmě levnější a také se sníží váha umístěná na montáži. Off axis guider je mechanicky robustní, pointační kamera sleduje stejné mechanické deformace tubusu dalekohledu a okulárového výtahu jako hlavní kamera a akce pointeru tyto deformace kompenzují.

    Pokud má ale hlavní dalekohled dlouhou ohniskovou vzdálenost, zorné pole pointační kamery je malé (pointační kamery používají relativně malé detektory) a v zorném poli nemusí být k dispozici dostatečně jasná hvězda. K nalezení vhodné pointační hvězdy tak může být nutné změnit zaměření dalekohledu. Off axis guider také odráží světlo z okraje zorného pole, v němž mnohé dalekohledy již nedokáží vytvořit bezchybný obraz hvězd. Deformace obrazu může omezovat jasnost hvězd (obraz hvězdy je rozprostřen na více pixelů ve srovnání se zaostřeným obrazem) a také může ovlivnit výpočet centroidu hvězdy.

Ať už uživatel preferuje kterýkoliv způsob pointace, s novým off-axis guider adaptérem pro kamery G2 má oba způsoby k dispozici. G2 off-axis guider (OAG) je navržen aby dovolil připojení jakékoliv pointační kamery 1,25" okulárovým uchycením, i když upevňovací válec musí být poněkud kratší, aby bylo možno kameru zaostřit. Kamery řady G0 jsou navrhovány aby s G2OAG pracovaly bez problémů a speciální kratší verze 1,25" adaptéru pro C-závit pro kamery řady G1 je k dispozici. Jakákoliv kamera CS-adaptérem (kratší verze standardního C-závitového adaptéru) může být takto připojena ke G2OAG.

Off axis guider na kameře G2 nabízí závity M42 × 0,75 (T-závit) nebo M48 × 0,75 ve správné vzdálenosti 55 mm od detektoru. Pointační kamera je připojována přes standardní 1,25" okulárový adaptér.

Zrcátko použité k odklonění světla do pointační kamery má plochu 10 × 7 mm (rozměry zrcátka jsou 10 × 10 mm, ale zrcátko je skloněno o 45 stupňů). To je dostatečné pro pointační kamery s velkými detektory formátu 2/3" bez podstatné vinětace zorného pole (nejmenší detektory používané v kamerách G0/G1 jsou formátu 1/3", ale řada pointačních kamer používá 1/4" nebo ještě menší CCD čipy).

CAD zobrazení kamer G0 (vlevo) a G1 (vpravo) připojených ke G2 OAG

Kamera G0 (vlevo) a G1 (vpravo) na kameře G2 připojená k OAG

G2OAG je vybaven standardním T-závitem (M42 × 0,75) nebo závitem M48 × 0,75 na straně dalekohledu ve správné vzdálenosti 55 mm od detektoru. To znamená že kamera G2 s OAG může být použita na řadě optických systémů včetně koma-korektorů Newtonových dalekohledů, rovnačů pole refraktorů apod.

Vzdálenost detektoru od čela závitu je u obou variant G2 OAG 55 mm

Vzdálenost detektoru od čela závitu je u obou variant G2 OAG 55 mm

G2 OAG je vyráběn ve dvou variantách, lišících se čelním závitem. Varianta s T-závitem (M42 × 0,75) dovoluje připojení na řadu adaptérů, tento závit je používán velkým množstvím výrobců astronomické techniky. Průměr závitu je ale pouze 42 mm a odrazné zrcátko je už u okraje mírně zacloněno. Adaptéry se závitem M48 × 0,75 jsou méně rozšířené, nabízejí ale více prostoru a sekundární zrcátko není vůbec cloněno. Stále více výrobců adaptérů a korektorů postupně na standard závitu M48 × 0,75 přechází.

G2 OAG s T-závitem (M42 × 0,75) a se závitem M48 × 0,75 (vlevo), kombinace zobrazovací kamery G2 s OAG a pointační kamery G1 na dalekohledu (vpravo)

Poznámka:

G2 OAG lze použít se všemi kamerami G2 s interním filtrovým kolem. Pokud má být OAG použit s kamerami s externím filtrovým kolem, je nezbytné použít zmenšenou variantu externích kol označenou písmenem S (např. EFW-2S-10). Starší externí kola svým větším obrysem bránila použití OAG.

G2 OAG je dodáván s distanční vložkou, která kompenzuje rozdílnou vzdálenost čelní stěny kamery s interním filtrovým kolem a čelní stěny externího filtrového kola od detektoru. Pokud je OAG montován na externí filtrové kolo, tato vložka nesmí být použita. Naopak u kamery s interním filtrovým kolem je vložku nutno vložit mezi OAG a tělo kamery. Tak je v obou případech zachována vzdálenost 55 mm mezi čelem závitu a detektorem v kameře.

 
 | Hlavní stránka | Produkty | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302