Moravian instruments
Vyhledávání
Hlavní menu
Hlavní stránka
Kontakt
Distributoři
Produkty
Galerie
Reference
Pozorování
Ceník
Download
CCD kamery
CCD kamery
Software
SoftwareHlavní stránka  Produkty  CCD kamery  Články

Modely kamer G3 a G4 s posíleným chlazením
 Temný proud, generující elektrony v pixelech CCD bez ohledu na to, jestli je senzor osvětlený nebo ne, je největší zdroj nežádoucího signálu v obraze. Protože je temný proud způsoben náhodnými procesy, exponenciálně závisí na teplotě snímače — typicky temný proud klesne na polovinu s každým poklesem teploty o 5 až 7 stupňů Celsia podle konkrétního typu senzoru. Zatímco je temný proud do určité míry z obrazu odstraněn během kalibrace (odečtení tzv. „temného snímku“), náhodná část signálu vždy v obraze zůstane. Z tohoto důvodu jsou CCD senzory v kamerách určených pro zobrazování extrémně slabých zdroj (a tedy dovolujících expozice s délkou mnoho minut) vždy chlazené. Přestože temný proud snímačů OnSemi, používaných v CCD kamerách série Gx, je relativně malý, ně kdy je kamera používána v prostředí s vysokou teplotou a efektivnější chlazení tak vede na nižší temný proud.

Je obtížnější ochladit velké senzory používané v kamerách G3 ve srovnání s menšími snímači série G2. Velké CCD snímače vyžadují větší chladnou komoru s větší plochou čelního optického okna, což přirozeně vede k vyšším tepelným ztrátám a k nutnosti použít více chladicího výkonu aby bylo dosaženo obdobné teploty detektoru. Chlazení snímačů v kamerách G4 je přirozeně ještě o trochu náročnější, protože chladná komora v G4 chladná komora i čelní optické okno v kamerách G4 je ještě větší.

Přesto teplota CCD v kamerách G3 může dosáhnout až 48°C pod teplotou okolí a kamery G4 jsou schopny ochladit senzor až o 45°C pod okolní teplotu.

Nástroj Kamera programu SIPS ukazuje teplotu snímače kamer G3 (vlevo) a G4 (vpravo) při pokojové teplotě 25°C

Nicméně tyto maximální hodnoty poskytují velice malý prostor pro regulaci není doporučováno takto velké rozdíly teplot používat T pro normální pozorování, protože kamera nemusí být schopná udržet absolutní teplotu čipu pokud okolní teplota vzroste. Také je důležité mít na paměti, že maximální dosažitelný rozdíl teplot se může u jednotlivých kamer mírně lišit, protože Peltiérovy články jsou vyráběny s určitým rozptylem jejich parametrů.

Vzhledem k tomu, že teplotní ztráty nelze jednoduše snížit (rozměry chladné komory CCD, plocha čelního okna a také velikost snímače jsou pevně dané parametry), jediný způsob jak dosáhnout nižší absolutní teploty je zvětšení chladicího výkonu. Nicméně jedním z návrhových cílů kamer s posíleným chlazením (označovaných EC — Enhanced Cooling) bylo udržení celkové spotřeby pod 60W, tedy výkonem standardního napájecího adaptéru. Vyšší spotřeba by vyžadovala nejen jiný napájecí zdroj, ale také jiné (méně běžné) konektory a kabely, schopné přenášet vyšší proudy. Také napájecí kabel bývá u výkonnějších zdrojů typicky kratší, což přináší další problémy s umístěním napájecího zdroje blíže ke kameře atd.

Nové varianty kamer G3 a G4 s příponou „EC“ jsou podobné standardním verzím, jen zadní plášť hlavy kamery je hlubší aby mohl obsahovat větší chladič.

Zepředu a zezadu jsou EC kamery identické se standardními modely

Boční pohled ukáže vetší chladič EC variant

Větší zadní plášť hlavy kamery ale není jediný rozdíl, EC varianty kamer také používají výkonnější ventilátory. Z tohoto důvodu jsou EC kamery také poněkud hlučnější než standardní modely, ale to je cena za schopnost odvést větší množství tepla z horké strany Peltiérových chladičů.

Konektory na spodní straně kamer jsou identické (vlevo), horní strana EC kamer ukazuje větší chladič (vpravo)

Nástroj Kamera programu SIPS ukazuje teplotu snímače EC variant kamer G3 (vlevo) a G4 (vpravo) při pokojové teplotě 25°C

V ostatních ohledech jsou EC varianty kamer identické, mají stejné BFD a používají stejných adaptérů dalekohledů, programy, ovladače atd. Absolutní teplota senzorů v EC variantách může být až o 5°C nižší v porovnání se standardními modely. To nemusí vypadat jako velký rozdíl, ale jaku bylo výše řečeno, temný proud závisí na teplotě exponenciálně, tedy pokles teploty o 5°C může vést v závislosti na konkrétním CCD senzoru až téměř k polovičnímu temnému proudu.

  G3 standard G3 EC G4 standard G4 EC
Maximální pokles 48°C 53°C 45°C 50°C
Typický pokles 45°C 50°C 42°C 47°C

Pokles teploty CCD detektoru pod teplotu okolí u standardních a EC variant kamer G3 a G4

 
 | Hlavní stránka | Produkty | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302