Moravian instruments
Vyhledávání
Hlavní menu
Hlavní stránka
Kontakt
Distributoři
Produkty
Galerie
Reference
Pozorování
Ceník
Download
CCD kamery
CCD kamery
Software
SoftwareHlavní stránka  Produkty  Software

SIPS v3.4 je k dispozici ke stažení
 Nejdůležitější nová vlastnost verze 3.4 programu SIPS je významné urychlení některých algoritmů. Přesto i některá další vylepšení činí život astronoma snazší, což se vždy hodí — např. SIPS může pracovat s dalšími klíčovými slovy ve FITS hlavičkách a nástroj Fotometrie dokáže zpracovávat snímky a dokreslovat světelnou křivku v reálném čase jak jsou snímky čteny z kamery.

V programu SIPS jsou implementovány algoritmy vyžadující hodně prostředků počítače (výpočetního výkonu CPU, operační paměti). Samozřejmě požadavky závisí na zpracovávaných snímcích, ale zpracování stovek snímků, obsahujících milióny (nebo i desítky milionů) pixelů, vyžaduje určitý čas a prostor. Pravděpodobně nejnáročnějším algoritmem je vyhledávání hvězd v obraze. Tento algoritmus není vykonáván jen když je počítána astrometrie snímku nebo je zpracovávána fotometrie série snímků. Používá se i pro sesazení snímků při jejich sčítání, při pointaci dalekohledu (ať už separátní pointační kamerou nebo mezi snímky hlavní kamery) atd. Tedy urychlení tohoto algoritmu jak jen to jde zrychlí reakce celého programu SIPS.

Jak ukazuje obrázek nahoře, SIPS v3.4 dokáže provést výpočet fotometrie 231 snímků o rozlišení 4k × 4k bodů 3,3× rychleji, čas zpracování celé dávky je zkrácen z 1 hodiny a 26 minut na pouhých 26 minut. Nejvýznamnější 4,2 násobné zrychlení je v hledání hvězd ve snímku, ostatní algoritmy jsou prováděny přibližně stejně dlouho.

Test byl proveden na stejném hardware (PC s procesorem Intel Core i7 16 GB paměti), dvě verze programu SIPS v3.3 a v3.4 (k dispozici ke stažení na tomto www serveru) zpracovávaly stejnou množinu snímků.

Poznámka:

Je poněkud ironií, že urychlení je výsledkem nepovedeného pokusu přenést náročné výpočty na GPU. Naneštěstí algoritmus může být velice dobře paralelizován, ale nelze jej dost doře vektorizovat. To znamená, že může běžet v mnoha paralelních výpočetních tocích na mnoha procesorových jádrech, ale jednotlivé toky většinou pracují na zcela rozdílných částech algoritmu, potřebují sdílet společné bloky paměti a přistupovat k nim exkluzivně (musí být synchronizovány) apod. Všechny tyto požadavky je obtížné implementovat v GPU nebo to přináší velké omezení výpočetního výkonu.

Další částí, která běží ve verzi 3.4 rychleji ve srovnání s předešlými verzemi, je zobrazování a změna velikosti FITS snímků. Také rolování výřezů snímků je mnohem rychlejší a spotřebovává méně paměti, což zrychluje odezvy celého programu.

Kdykoliv SIPS potřebuje pracovat v výškou pole snímku nad obzorem (např. při výpočtu vzdušné masy), vždy počítal tuto výšku sám z rovníkových souřadnic snímku, geografické polohy hvězdárny a univerzálního času pořízení snímku. Nyní také akceptuje FITS klíčová slova AZIMUTH a ALTITUDE, pokud jsou přítomna. Případně přímo klíčové slovo AIRMASS, pokud je software ukládající snímky vytvořil.

Poznámka:

Jako je ve FITS „standardu“ obvyklé, některé programy nepoužívaní přirozená klíčová slova AZIMUTH a ALTITUDE, ale varianty TELAZ a TELALT. SIPS tyto varianty dokáže načíst a pracovat s nimi.

SIPS může samozřejmě tyto hlavičky také ukládat, jen je zapotřebí zaškrtnout patřičné volby v nástroji New FITS Header.

Jedna nová vlastnost SIPS v3.4 je zvláště užitečná. SIPS využívá schopnosti integrace aplikací s grafickým rozhraním systému Windows a zobrazuje postup jednotlivých činností v ikoně programu SIPS v liště s úlohami. Tato schopnost se sice nabízela aplikacím už ve Windows 7 a SIPS ji implementuje až dnes, ale lepší pozdě než později.

Indikace postupu je zobrazena kdykoliv SIPS zobrazuje jiný indikátor ve svém grafickém rozhraní. Je tedy zobrazován postup řady operací, např. expozice snímku, zpracování obrazů, otevírání řady snímků do množiny, kalibrace množiny snímků atd. Zejména v případě zpracování úloh, které trvá dlouhou dobu, může uživatel použít celou obrazovku k jiné činnosti a jen kontrolovat postup v ikoně SIPS v liště s úlohami.

SIPS je volně ke stažení ze sekce Download tohoto www serveru.

 
 | Hlavní stránka | Produkty | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302