Moravian instruments
Vyhledávání
Hlavní menu
Hlavní stránka
Kontakt
Distributoři
Produkty
Galerie
Reference
Pozorování
Ceník
Download
CCD kamery
CCD kamery
Software
SoftwareHlavní stránka  Produkty  Software

SIPS v3.6 vydán
 Asi nejvýraznější nová vlastnost verze 3.6 programu SIPS je schopnost přepnout se do tmavé podoby, což může lépe vyhovovat očím přizpůsobeným tmě. Ale astronomové používající SIPS ke zpracování vědeckých dat naleznou řadu dalších vylepšení, jako např. možnost přepínat mezi magnitudou a fluxem u světelných křivek, přidaný infračervený J-K barevný index pro katalogy obsahující J a K hvězdné velikosti apod. Také byla kompletně přepracován způsob jak SIPS pracuje s EXTENDED (multipart) FITS soubory, často vytvářenými programy ovládající kamery velkých dalekohledů.

Tmavé a světlé uživatelské rozhraní

Ačkoliv jsme nikdy nenásledovali trend „vzhled důležitější než funkčnost“, tak běžný v moderních IT produktech, estetické produkty a příjemné uživatelské rozhraní programů jsou vždy vítané. Proto SIPS přidává další, tentokrát tmavý vzhled uživatelského rozhraní, navíc ke světlému vzhledu zavedenému ve verzi 3. Někteří uživatelé preferují tmavý vzhled pro každodenní práci (řada nových programů, včetně WWW prohlížečů nebo i rozhraní samotných operačních systémů dovoluje přepnutí to tmavého módu), ale zejména jej ocení astronomové ovládající SIPS se zrakem adaptovaným na tmu.

Vzhled rozhraní programu SIPS může být kdykoliv přepnut z menu Zobrazit -> Změnit vzhled nebo kliknutím na patřičný nástroj.

Zpracování FITS souborů obsahujících více obrazů

Zejména dalekohledy velkých observatoří, vybavené kamerami obsahujícími více CCD jednotlivých senzorů, ukládají snímky jako tzv. „multipart FITS“ (klíčové slovo EXTENDED určuje že soubor může obsahovat více jak jednu matici obrazových dat).

Historicky SIPS otevíral takové soubory jako množinu, obsahující jednotlivé obrazy. Tyto obrazy si „pamatovaly“, že jsou součástí EXTENDED FITS souborů a udržovaly referenci na hlavní množinu obrazů. To přinášelo několik problémů, např. co dělat s jednotlivými obrazy, otevřenými v samostatných oknech, pokud se hlavní množina zavřela apod.

Poznámka:

SIPS verze 2.4.9 poškodil práci s EXTENDED FITS soubory zavedením včasného testu na přítomnost klíčového slova SIMPLE, které v jednotlivých obrazech pochopitelně chybí (jen hlavička hlavního FITS souboru začíná klíčovým slovem SIMPLE). Až SIPS verze 3.5.2 tento problém napravuje a dovoluje všechny operace s jednotlivými obrazy.

SIPS verze 3.6 práci s EXTENDED FITS soubory mění. Tyto FITS soubory jsou i nadále otevírány do množiny obrazů jako u starších verzí, ale permanentní vazba mezi množinou a obrazy se již nevytváří. Na místo toho každý obraz, obsažený v EXTENDED FITS souboru, je vytvořen jako nový samostatný obraz. Jméno souboru je zkopírováno z originálního EXTENDED souboru a index obrazu v původním souboru je v závorkách připojen za jméno. Jestliže například jméno EXTENDED FITS souboru je 'test.fits' a tento soubor obsahuje 3 obrazy, je při jeho otevření vytvořena nová množina se třemi obrazy pojmenovanými 'test(0).fits', 'test(1).fits' a 'test(2).fits'.

Tip:

Poznamenejme že jednotlivé obrazy v množině jsou označeny jako modifikované (za jménem je uveden znak '*'), protože ve skutečnosti soubory odpovídající jednotlivým snímkům na disku neexistují, existuje pouze soubor původního EXTENDED FITS snímku. Pokud jsou ale tyto obrazy uloženy, lze s nimi nadále pracovat jako s normálními FITS soubory.

Rozšíření modulu Fotometrie

Zřejmě je přítomnost modulu Fotometrie ten nejpádnější důvod proč SIPS nazývat Scientific Image Processing System. Jak je SIPS používán ve stále více výzkumných projektech, zahrnujeme další vlastnosti potřebné pro jeho uživatele.

Nové vlastnosti modulu Fotometrie programu SIPS verze 3.6 nejsou nijak zásadní, ale každá z nich dovoluje použití programu SIPS v dalších vědeckých projektech.

 • Protože modul Fotometrie také počítá astrometrii a tedy využívá schopnosti Korekce deformace pole, aktuálně používaný soubor Popisu křivosti pole je zobrazen v titulku okna nástroje Fotometrie (a také v titulku okna nástroje Astrometrie). Aby nedocházelo k duplikaci řady nástrojových tlačítek a dialogových oken, schopnost vytvářet, ukládat a otevírat soubory popisu křivosti pole zůstává pouze v nástroji Astrometrie a modul Fotometrie jen používá již definovaný popis. Jméno souboru s popisem pole v titulku okna Fotometrie jen připomíná uživateli jestli a jaký soubor je momentálně aktivně používán.

 • Panel se světelnou křivkou může být nově přepínán mezi Magnitudou a Fluxem. Flux je stále určen relativně ke zvolené srovnávací hvězdě (nebo více hvězdám).

  Upozornění:

  Pokud je zvolen Flux na místo Magnitudy, také fotometrický protokol je uložen s údaji obsahujícímu Flux a ne magnitudy.

 • Fotometrický protokol nově může obsahovat další komentářový řádek s metadaty dané hvězdy. Metadata obsahují použitý katalog, souřadnice hvězdy (pokud je spočítána astrometrie) a také informace o odpovídající hvězdě daného katalogu. Příklad řádku s metadaty:

  #Catalog: UCAC4 RA: 20:10:56.37 Dec: 01:07:18.76 CatalogId: 535-122832 CatalogRA: 20:10:56.38 CatalogDec: 01:07:18.77 CatalogMag: 14.54 CatalogB-V: 0.87
  
 • Nový sloupec s barevným indexem J-K byl přidán k tabulce hvězd (použitý katalog musí obsahovat data o J a K magnitudách, aby bylo možné hodnotu J-K zobrazit).

 • Hodnoty B-V přečtené z katalogu UCAC4 zobrazují prázdný řetězec namísto hodnoty 0.00 pokud katalog B a V magnitudy pro danou hvězdu neobsahuje.

SIPS je volně ke stažení ze sekce Download tohoto www serveru.

 
 | Hlavní stránka | Produkty | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302